Leden van JOwerv+


Om vanuit verschillende invalshoeken inhoud te kunnen geven aan de doelstelling van de vereniging, blijft JOwerv+ werken aan een breed draagvlak van disciplines binnen de vastgoedsector. Hierdoor ontstaat er binnen de vereniging een bundeling van vakkennis en initiatieven, waarbij de leden actief worden betrokken in het brede speelveld van de vastgoedbranche.

JOwerv+ richt zich daarbij op een breed scala aan vastgoedgerelateerde bedrijfscategorieën, zoals aannemers, adviseurs, architecten, beleggers, corporaties, financiers, gemeenten, juristen, makelaars, ontwikkelaars en stedenbouwkundigen in de FoodValley regio.

De toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden, maar ook de sponsoren, is het gebruik kunnen maken van elkaars kennis en contacten, verdieping van vakkennis en het delen van deze kennis. De lijnen binnen de regionale vastgoedsector worden korter waardoor we elkaar makkelijker weten te vinden.

Om dit te kunnen bereiken, verbindt JOwerv+ voorwaarden aan het lidmaatschap. Gedreven, enthousiaste en vakdeskundige leden zijn altijd welkom. Daarnaast wordt aan de volgende uitgangspunten getoetst:

Leden:

  • zijn woonachtig of werkzaam in de FoodValley regio (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld en omstreken);
  • hebben minimaal twee jaar werkervaring in de vastgoedbranche;
  • zijn bij aanvraag van het lidmaatschap maximaal 40 jaar oud (leden kunnen na de leeftijd van 40 jaar als sponsor verbonden blijven aan de vereniging);
  • zijn bereid om actief te zijn binnen de vereniging en de bijeenkomsten consequent bij te wonen en aan de invulling hiervan actief bij te dragen.

Uitgangspunt is maximaal één lid per organisatie, een en ander afhankelijk van de omvang van de organisatie.

De aspirant-leden worden na de aanmelding en/of een eventuele eerste kennismaking naar aanleiding van en door JOwerv+ georganiseerde activiteit, gevraagd om een inschrijfformulier in te vullen dat getoetst wordt door het bestuur aan bovenstaande criteria. Indien de persoon aan de criteria voldoet, kan deze persoon lid worden.

Let wel: voor sommige disciplines kan een wachtlijst bestaan waardoor lidmaatschap op dat moment niet mogelijk is. Zodra er plek is binnen de betreffende discipline ontvangt het aspirant-lid hiervan bericht.

De lidmaatschapskosten voor leden bedragen € 200,00 per jaar (2023).
De lidmaatschapskosten voor sponsors bedragen € 200,00 per jaar (2023).

 

ACTIVITEITEN

 

ONTMOET ONS

Neem contact met ons op! Dan nodigen we je uit om bij een van onze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Contact

Sponsors

zonder onze gewaardeerde sponsors heeft JOwerv+ geen bestaansrecht. Om deze reden zetten wij ze graag even in het zonnetje:
Logo Van Putten Van Apeldoorn Notarissen
Logo Dura Vermeer Bouw Hengelo
Logo Goedvastgoed Veenendaal B.V.
Logo Van Veen Advocaten
Logo Bylaer Advies- en tekenburo
Logo Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.